Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

8816 ba86 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamefir mefir
exitdoor
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
Sponsored post
soup-sponsored
exitdoor
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamefir mefir
exitdoor
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viamefir mefir
exitdoor
4580 7e30
Reposted fromApch Apch viamefir mefir
exitdoor
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
exitdoor
8519 5a3a
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamefir mefir
exitdoor
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
exitdoor
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

June 25 2015

exitdoor
3979 afbb
exitdoor
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamefir mefir
exitdoor
0116 1c79 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
exitdoor
Wyobraź sobie, że istnieje taki bank, który każdego ranka wpłaca na twoje konto 86.400 złotych. Bank jednak nie kumuluje środków. Co noc twoje konto wyzerowuje się do ostatniego grosza, przepada zatem wszystko, czego nie wydałeś w ciągu dnia. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Pewnie wybierałbyś codziennie wszystkie wpłacone środki. Każdy z nas ma rachunek w tym banku. Banku, który nazywa się Czas. Każdego ranka otrzymujesz 86.400 sekund. Ten bank nie przechowuje środków i nie daje ci możliwości przelewania ich na inne rachunki. W nocy nadwyżka środków zostanie anulowana. Nie możemy niczego zwrócić ani spożytkować naszego kredytu z dnia jutrzejszego. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy dziś...
Reposted fromorchis orchis viamefir mefir
exitdoor
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
exitdoor
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
exitdoor
1618 0588
Reposted fromrol rol viamefir mefir
exitdoor
Bo jedyną gorszą rzeczą od ślepoty jest mieć wzrok, a nie dostrzegać tego co najważniejsze.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
exitdoor
exitdoor
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
exitdoor
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...